گزارش زلزلههای با بزرگای سه و نیم ریشتر و بیشتر در ایران و حوالی آن بر اساس اعلام وبگاه irscutacir برای اطلاع از آخرین وضعیت لازم است که به وبگاه فوق مراجعه نمایید iranearthquakes


🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ در ساعت ۰۷:۵۶:۵۶.۹ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان گیلان
فاصله‌ها:
🔹 ۱۵ کیلومتری لوندویل، گیلان
🔹 ۲۰ کیلومتری آستارا، گیلان
🔹 ۲۰ کیلومتری حویق، گیلان
عمق: ۲۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۸
#گیلان
@iranearthquakes

۰ ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۱

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در ساعت ۲۳:۱۸:۴۸.۶ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان هرمزگان
فاصله‌ها:
🔹 ۲۴ کیلومتری فین، هرمزگان
🔹 ۳۷ کیلومتری رویدر، هرمزگان
🔹 ۵۵ کیلومتری بندرعباس، هرمزگان
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#هرمزگان
@iranearthquakes

۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | ۰۷:۱۶

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در ساعت ۰۲:۲۶:۱۳.۷ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمان
فاصله‌ها:
🔹 ۱۸ کیلومتری سیرچ، کرمان
🔹 ۲۱ کیلومتری گلباف، کرمان
🔹 ۲۲ کیلومتری اندوهجرد، کرمان
عمق: ۶ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۳
#کرمان
@iranearthquakes

۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | ۰۶:۵۱

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ در ساعت ۰۱:۴۸:۱۰.۳ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمانشاه
فاصله‌ها:
🔹 ۸ کیلومتری ازگله، کرمانشاه
🔹 ۳۸ کیلومتری تازه آباد، کرمانشاه
🔹 ۴۰ کیلومتری قصرشیرین، کرمانشاه
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#کرمانشاه
@iranearthquakes

۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | ۰۶:۵۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ در ساعت ۲۰:۲۰:۱۸.۹ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۹ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۲ کیلومتری ایواوغلی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۷ کیلومتری تسوج، آذربایجان شرقی
عمق: ۹ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۹
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۷

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ در ساعت ۱۶:۰۷:۱۷.۷ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۱۳ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۴ کیلومتری سلماس، آذربایجان غربی
🔹 ۳۵ کیلومتری تسوج، آذربایجان شرقی
عمق: ۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۳
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۶

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ در ساعت ۰۹:۳۸:۱۵.۸ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان هرمزگان
فاصله‌ها:
🔹 ۹ کیلومتری تخت، هرمزگان
🔹 ۱۹ کیلومتری قلعه قاضی، هرمزگان
🔹 ۴۰ کیلومتری سرگز، هرمزگان
عمق: ۲۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#هرمزگان
@iranearthquakes

۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۰۷:۰۸

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ در ساعت ۱۳:۵۷:۵۱.۶ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان هرمزگان
فاصله‌ها:
🔹 ۳۰ کیلومتری بندر لنگه، هرمزگان
🔹 ۳۳ کیلومتری کنگ، هرمزگان
🔹 ۳۶ کیلومتری بندر چارک، هرمزگان
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۸
#هرمزگان
@iranearthquakes

۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۰۷:۰۸

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در ساعت ۲۲:۰۲:۰۹.۳ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمانشاه
فاصله‌ها:
🔹 ۲۱ کیلومتری سرپل‌ذهاب، کرمانشاه
🔹 ۲۵ کیلومتری گیلانغرب، کرمانشاه
🔹 ۲۷ کیلومتری قصرشیرین، کرمانشاه
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#کرمانشاه
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۵

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در ساعت ۱۵:۴۱:۴۰.۳ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان هرمزگان
فاصله‌ها:
🔹 ۳۳ کیلومتری فین، هرمزگان
🔹 ۳۵ کیلومتری قلعه قاضی، هرمزگان
🔹 ۳۷ کیلومتری بندرعباس، هرمزگان
عمق: ۱۵ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#هرمزگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۴

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در ساعت ۱۳:۳۷:۱۹.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان هرمزگان
فاصله‌ها:
🔹 ۳۲ کیلومتری فین، هرمزگان
🔹 ۳۶ کیلومتری قلعه قاضی، هرمزگان
🔹 ۳۷ کیلومتری بندرعباس، هرمزگان
عمق: ۱۳ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#هرمزگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۴

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در ساعت ۱۳:۰۶:۲۴.۵ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان فارس
فاصله‌ها:
🔹 ۱۶ کیلومتری شهر پیر، فارس
🔹 ۱۹ کیلومتری جویم، فارس
🔹 ۲۴ کیلومتری بنارویه، فارس
عمق: ۱۳ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۱
#پارس
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۳

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در ساعت ۱۲:۵۹:۳۷.۹ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان هرمزگان
فاصله‌ها:
🔹 ۳۱ کیلومتری فین، هرمزگان
🔹 ۳۷ کیلومتری قلعه قاضی، هرمزگان
🔹 ۴۴ کیلومتری تخت، هرمزگان
عمق: ۶ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۰
#هرمزگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۳

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ در ساعت ۰۱:۴۱:۴۹.۰ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۱۱ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۰ کیلومتری ایواوغلی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۴ کیلومتری تسوج، آذربایجان شرقی
عمق: ۹ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۲

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ در ساعت ۱۷:۲۱:۳۸.۵ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۲۶ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۴۱ کیلومتری چایپاره، آذربایجان غربی
🔹 ۴۶ کیلومتری سلماس، آذربایجان غربی
عمق: ۱۲ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۶
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ در ساعت ۱۳:۵۴:۴۳.۶ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۲۰ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۴۰ کیلومتری چایپاره، آذربایجان غربی
🔹 ۴۲ کیلومتری سلماس، آذربایجان غربی
عمق: ۷ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۸
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ در ساعت ۱۰:۵۰:۳۶.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۳۹ کیلومتری مرند، آذربایجان شرقی
🔹 ۴۱ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۵۱ کیلومتری چایپاره، آذربایجان غربی
عمق: ۱۲ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۹

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ در ساعت ۰۸:۲۵:۰۲.۳ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۲۱ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۹ کیلومتری سلماس، آذربایجان غربی
🔹 ۴۲ کیلومتری تازه‌شهر، آذربایجان غربی
عمق: ۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۹

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ در ساعت ۰۳:۵۱:۲۸ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان غربی
فاصله‌ها:
🔹 ۷ کیلومتری خوی، آذربایجان غربی
🔹 ۲۹ کیلومتری ایواوغلی، آذربایجان غربی
🔹 ۳۷ کیلومتری تسوج، آذربایجان شرقی
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۵.۴
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ۰۵:۱۹

🗓 ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ در ساعت ۱۴:۳۷:۲۹.۵ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمانشاه
فاصله‌ها:
🔹 ۲۶ کیلومتری سومار، کرمانشاه
🔹 ۴۱ کیلومتری Al-Miqdadiyah، عراق
🔹 ۴۵ کیلومتری Jalula، عراق
عمق: ۱۴ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#کرمانشاه
@iranearthquakeslive stats