گزارش زلزلههای با بزرگای سه و نیم ریشتر و بیشتر در ایران و حوالی آن بر اساس اعلام وبگاه irscutacir برای اطلاع از آخرین وضعیت لازم است که به وبگاه فوق مراجعه نمایید iranearthquakes


🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ در ساعت ۲۰:۱۸:۰۵.۱ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمان
فاصله‌ها:
🔹 ۱۵ کیلومتری گلباف، کرمان
🔹 ۲۶ کیلومتری كشیت، کرمان
🔹 ۳۸ کیلومتری اندوهجرد، کرمان
عمق: ۵ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۹
#کرمان
@iranearthquakes

۰ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۸

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ در ساعت ۱۳:۰۶:۴۴.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان سیستان و بلوچستان
فاصله‌ها:
🔹 ۳۷ کیلومتری سرجنگل، سیستان و بلوچستان
🔹 ۸۲ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل، سیستان و بلوچستان
🔹 ۸۷ کیلومتری نوک آباد، سیستان و بلوچستان
عمق: ۱۶ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۷
#سیستان_و_بلوچستان
@iranearthquakes

۰ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۲:۱۴

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ در ساعت ۰۵:۴۵:۰۶.۷ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان سیستان و بلوچستان
فاصله‌ها:
🔹 ۴۲ کیلومتری سرجنگل، سیستان و بلوچستان
🔹 ۶۵ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل، سیستان و بلوچستان
🔹 ۷۴ کیلومتری نوک آباد، سیستان و بلوچستان
عمق: ۱۶ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#سیستان_و_بلوچستان
@iranearthquakes

۰ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۵

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در ساعت ۱۶:۰۶:۳۲.۲ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان خراسان رضوی
فاصله‌ها:
🔹 ۳۴ کیلومتری سفید سنگ، خراسان رضوی
🔹 ۴۰ کیلومتری نصراباد، خراسان رضوی
🔹 ۴۴ کیلومتری مزدآوند، خراسان رضوی
عمق: ۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۹
#خراسان
@iranearthquakes

۲ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در ساعت ۰۳:۲۶:۲۱.۶ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان چهارمحال و بختیاری
فاصله‌ها:
🔹 ۱۴ کیلومتری سرخون، چهارمحال و بختیاری
🔹 ۲۰ کیلومتری دهدز، خوزستان
🔹 ۳۶ کیلومتری لردگان، چهارمحال و بختیاری
عمق: ۱۷ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#چهارمحال_و_بختیاری
@iranearthquakes

۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۱

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در ساعت ۰۲:۰۵:۱۰.۵ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمان
فاصله‌ها:
🔹 ۱۹ کیلومتری باغین، کرمان
🔹 ۲۱ کیلومتری بردسیر، کرمان
🔹 ۳۳ کیلومتری نگار، کرمان
عمق: ۹ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۴
#کرمان
@iranearthquakes

۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۱

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در ساعت ۲۳:۳۴:۰۱.۳ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان خوزستان
فاصله‌ها:
🔹 ۳۰ کیلومتری اندیمشک، خوزستان
🔹 ۳۱ کیلومتری شوش، خوزستان
🔹 ۳۵ کیلومتری دزفول، خوزستان
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۷
#خوزستان
@iranearthquakes

۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۱

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در ساعت ۲۳:۳۱:۵۹.۱ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: کشور عراق
فاصله‌ها:
🔹 ۲۳ کیلومتری Al Amaarah، عراق
🔹 ۴۷ کیلومتری Al-Majarr-al-Kabir، عراق
🔹 ۶۳ کیلومتری موسیان، ایلام
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#عراق
@iranearthquakes

۰ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۱

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در ساعت ۱۸:۳۵:۴۸.۹ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان چهارمحال و بختیاری
فاصله‌ها:
🔹 ۱۰ کیلومتری سرخون، چهارمحال و بختیاری
🔹 ۱۹ کیلومتری دهدز، خوزستان
🔹 ۳۶ کیلومتری ناغان، چهارمحال و بختیاری
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۶
#چهارمحال_و_بختیاری
@iranearthquakes

۰ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۶:۵۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در ساعت ۱۷:۳۶:۵۶.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان چهارمحال و بختیاری
فاصله‌ها:
🔹 ۱۳ کیلومتری سرخون، چهارمحال و بختیاری
🔹 ۱۹ کیلومتری دهدز، خوزستان
🔹 ۳۷ کیلومتری لردگان، چهارمحال و بختیاری
عمق: ۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۸
#چهارمحال_و_بختیاری
@iranearthquakes

۰ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۶:۰۸

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ در ساعت ۱۸:۳۳:۰۸.۲ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمان
فاصله‌ها:
🔹 ۲۷ کیلومتری راور، کرمان
🔹 ۴۴ کیلومتری کوهبنان، کرمان
🔹 ۵۱ کیلومتری کیانشهر، کرمان
عمق: ۱۲ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#کرمان
@iranearthquakes

۰ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۹

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ در ساعت ۱۳:۲۳:۲۶.۱ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان گلستان
فاصله‌ها:
🔹 ۱۸ کیلومتری انبار الوم، گلستان
🔹 ۱۹ کیلومتری اینچه برون، گلستان
🔹 ۳۶ کیلومتری آق قلا، گلستان
عمق: ۲۳ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#گلستان
@iranearthquakes

۰ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۱:۴۹

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در ساعت ۱۷:۱۴:۰۰.۹ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمان
فاصله‌ها:
🔹 ۲۴ کیلومتری راور، کرمان
🔹 ۴۸ کیلومتری کوهبنان، کرمان
🔹 ۵۲ کیلومتری کیانشهر، کرمان
عمق: ۹ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۱
#کرمان
@iranearthquakes

۰ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۵:۲۶

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در ساعت ۱۶:۱۶:۰۸.۰ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان خراسان رضوی
فاصله‌ها:
🔹 ۴۵ کیلومتری سنگان، خراسان رضوی
🔹 ۵۱ کیلومتری نشتیفان، خراسان رضوی
🔹 ۵۵ کیلومتری حاجی آباد، خراسان جنوبی
عمق: ۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#خراسان
@iranearthquakes

۰ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۴:۳۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ در ساعت ۰۱:۳۸:۲۶.۷ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان یزد
فاصله‌ها:
🔹 ۱۶ کیلومتری بهاباد، یزد
🔹 ۴۷ کیلومتری کوهبنان، کرمان
🔹 ۵۵ کیلومتری بافق، یزد
عمق: ۹ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۸
#یزد
@iranearthquakes

۰ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۳

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ در ساعت ۲۱:۱۲:۴۶.۳ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان کرمانشاه
فاصله‌ها:
🔹 ۲۳ کیلومتری تازه آباد، کرمانشاه
🔹 ۲۷ کیلومتری کوزران، کرمانشاه
🔹 ۲۸ کیلومتری گهواره، کرمانشاه
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#کرمانشاه
@iranearthquakes

۰ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۲

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ در ساعت ۱۳:۰۷:۱۱.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان آذربایجان شرقی
فاصله‌ها:
🔹 ۱۳ کیلومتری خراجو، آذربایجان شرقی
🔹 ۲۰ کیلومتری مراغه، آذربایجان شرقی
🔹 ۲۸ کیلومتری نظرکهریزی، آذربایجان شرقی
عمق: ۱۸ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۵
#آذرآبادگان
@iranearthquakes

۰ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۱:۴۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ در ساعت ۰۹:۱۳:۲۸.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان مازندران
فاصله‌ها:
🔹 ۲۳ کیلومتری پل سفید، مازندران
🔹 ۲۷ کیلومتری شهمیرزاد، سمنان
🔹 ۲۸ کیلومتری آلاشت، مازندران
عمق: ۷ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۶
#مازندران
@iranearthquakes

۰ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۱:۴۰

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ در ساعت ۱۰:۴۰:۵۴.۱ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: استان یزد
فاصله‌ها:
🔹 ۱۶ کیلومتری بهاباد، یزد
🔹 ۴۷ کیلومتری کوهبنان، کرمان
🔹 ۵۵ کیلومتری بافق، یزد
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۴.۰
#یزد
@iranearthquakes

۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۴

🗓 ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ در ساعت ۱۹:۰۷:۲۴.۴ (وقت محلی - تهران)

🌍 منطقه: کشور ترکمنستان
فاصله‌ها:
🔹 ۱۰۹ کیلومتری Türkmenbaşi، ترکمنستان
🔹 ۱۱۱ کیلومتری Çilov، آذربایجان
🔹 ۱۱۱ کیلومتری Neft Daşları، آذربایجان
عمق: ۱۰ کیلومتری

📈 بزرگی زلزله: ۳.۷
#ترکمنستان
@iranearthquakeslive stats