صبر کنید please wait

زلزلههای ایران


مرجع کانال های پیام رسان گپ
جایگاه تبلیغات
گزارش زلزلههای با بزرگی سه و نیم واحد یا بیشتر در مقیاس ناتلی در ایران و حوالی آن بر اساس اعلام وبگاه irscutacir برای اطلاع از آخرین وضعیت لازم است که به وبگاه فوق مراجعه نمایید iranearthquakes