قانون بازی XO بسیار ساده است هدف بازی پر کردن 3 خانه در راستاری افقی عمودی و یا قطر های جدول 9 خانه ای بالا می باشد این بازی تمرین خوبی برای بالا بردن سرعت و دقت شماست support skhanzadeh_ir
live stats