432

ربات ساز

اولین ربات ساز حرفه ای گپ با امکان ساخت ربات بدون دانش فنی امکان ساخت دسته های تو در تو و ساخت

📲 اولین ربات ساز حرفه ای گپ 😇 با امکان ساخت ربات محتوا و فروشگاه بدون دانش فنی 🗂امکان ساخت دسته های تو در تو و 🕹 دکمه محتوا امکان ساخت📃 فرم با انواع فیلد ها و محتواهای سفارشی و ارسال پاسخ فرم به کاربر ساخت دکمه هایی با پاسخ های 🔀 تصادفی و ساخت دکمه های چندگانه📑 (با امکان ارسال چندین محتوا تنها با زد ...


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download