الانضمام إلى قناة انتقال دهنده به کانال بازی

👑🧩بهترین بازی و برنامه های اندروید🧩👑
@bazar_gaim_app
◾بروز باشید،از موبایل خوب بهترین استفاده را کنید،
@bazar_gaim_app
◾هر بازی و اپیکیشن آفلاین و آنلاین کی بخواهی ❤
@bazar_game_app
◾بهترین فیلم ها و موزیک های دنیا🧩
@bazar_game_app
◾در بزرگ ترین کانال بازی در گپ 🧩 👇👇👇

۷ ۶ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۰۹

👑🧩بهترین بازی و برنامه های اندروید🧩👑
@bazar_gaim_app
◾بروز باشید،از موبایل خوب بهترین استفاده را کنید،
@bazar_gaim_app
◾هر بازی و اپیکیشن آفلاین و آنلاین کی بخواهی ❤
@bazar_game_app
◾بهترین فیلم ها و موزیک های دنیا🧩
@bazar_game_app
◾در بزرگ ترین کانال بازی در گپ 🧩 👇👇👇

۵ ۶ دی ۱۳۹۸ | ۰۱:۰۵

@bazar_game_app انتقال به کانال بازی و اپ

کانال بازی @bazar_game_app

۱ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰

@bazar_game_app

۱ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۹
۴ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۴

@bazar_game_app انتقال به کانال بازی و اپ

کانال بازی @bazar_game_app

۴ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۶
۳ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۶
۴ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۸

@bazar_game_app
@bazar_game_app
روی لینگ ضربه بزنید تا وارد دنیای بازی شدید👇👆
@bazar_game_app
@bazar_game_app

۳ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۷
۳ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۷

انتقال دهنده به کانال بازی و اپ رایگان
@bazar_game_app

۲ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۳

@bazar_game_app

۳ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۳

@bazar_game_app

۴ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۳

@bazar_game_app

۳ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۳

@bazar_game_applive stats