سلام خوش امدید


‏رفیقم پیام داده شب و روز توفکرتم😌
گفتم داداش اشتباه گرفتی، بجای نامزدت به من پیام دادی،😏

گفت خفه شو عوضی، طلبکارم ازت
پولمو بردار بیار.
سریع بلاک کردم بی ادبو😌😌
@khandvan

۱۲ ۱ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰

ﯾﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﺭﻭ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾم☺ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ . ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﯾﻢ گند زﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ..😁


ﺍﻻﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﻡ !😂😂😂
@khandvan

۵ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰

وقتی خونه باباتی، میگن بزار بری خونه شوهر بعد هر غلطی خواستی بکن...
وقتی هم اومدی خونه شوهر میگه فکر کردی خونه باباته که هر غلطی بکنی؟


لطفا مسوولان رسیدگی کنند ما کجا غلطامونو بکنیم؟ 🤔😂

(انجمن زنان مظلوم) 😂😂😂

👀 @khandvan

۶ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۰۸

جذاب فقط دختری کهخوشگله، موهاش کوتاهه ، صداش دورگه اس، ابروهاش پهنه، یکمی ته ریش داره و....عه ممد تویی؟ چطوری ؟ از اینورا؟ ذکر خیرت بود👌😂😂
@khandvan

۵ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۳

ژاپنیه دستگاه دزدیاب اختراع میکنه 🇯🇵دستگاهو میبرن توی آمریکا🇺🇸
ظرف 10 دقیقه 7 تا دزد میگیره!

میبرن تو ایتالیا 🇮🇹
ظرف 10 دقیقه 6 تا دزد میگیره!

میبرن تو انگلیس 🇬🇧
ظرف 10 دقیقه 4 تا دزد میگیره!


میبرن ایران 🇮🇷
ظرف 1 دقیقه دستگاهو میدزدن! 😳😑😝


ایران مهد دلیران ، غرش شیران 😐😂😂😜

‌‌👀 @khandvan

۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۲

جفر سر توالت میشینه

میبینه مگسا هی دارن ویز ویز می کنن

اعصابش خورد میشه میگه: خفه شید دیگه، یکم صبر داشته باشین برای بابام که نمیرینم، واسه شماست دیگه!😂😂

👀 @khandvan

۳ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۱

از دیشب تاحالا بد جور حس ازدواج دارم!
معلوم نیست تو این شبای عزیز چند نفر منو از خدا خواستن 😁😁😁
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
👀 @khandvan

۴ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۱

یارو رو داشتن اعدام میکردن داد میزنه میگه منو بیارید پایین,,,

میارنش پایین میگن چیه؟؟؟


میگه ناموسن این مسخره بازیا چیه؟داشتم خفه میشدم....😂😂😂

👀 @khandvan

۳ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۱

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻥ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺪﻩ...
ﮐﺠﺎﯾﯽ؟
ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻡ
ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯼ !

ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻼﯾﻨﻪ بیشتر ﺍﺯ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﭼﺖ ﻧﮑﻦ...
ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ !!!

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺮﻭ...
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪﻥ !!!

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ...
ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ با تو ﺣﺮﻓﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ !!!

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﺖ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﻩ...
ﺗﻮ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺘﯽ !!!

ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﻪ ﺁﺳﻮﻧﯽ ﺁﺷﺘﯽ ﻧﮑﻦ...
ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻣﻘﺼﺮﻩ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ...
ﺍﮔﺮ ﻗﺪﺭﺗﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻘﺖ ﺑﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ !!!

ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ !!!
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﯽ..

👀 @khandvan

۳ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۱

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﻡ ﮔﻔﺘﻢ :
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺮﻡ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ؟ ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ : ﻭﺍﺟﺒﻪ؟
.
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ ! 😊
.
.
.
ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﮐﻼ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺮﻡ ﺳﺮ ﮐﻼس!! 😐
فکر کنم ﻣﮑﺮﻭه بود، ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﻔﺘﻢ 🤔😂

👀 @khandvan

۲ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۶

علت تمام سونامی های جهان 😳😂😂

@khandvan

۲ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۱

حاج آقا تقبل الله 😳😂
@khandvan

۰ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶

شوخی سگی 😂😂

@khandvan

۰ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵

بد موقع ترکید☹😫

@khandvan

۲ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵

کارگر نمونه 😬
فقط آخرش که پا شد همینجوری رفت 😐
@khandvan

۲ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۳:۰۴

ﺳﻪ ﺗﺎ خنگ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻥ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪ خنگند ، ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ !ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻥ ،

ﺳﻮﻣﯽ محکم ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ

ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻨﻘﺪ
ﺗﻨﺪ ﻧﺮﻭ .ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ😂😂😂😂😂
@khandvan

۲ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۸

از سیاهی شب پرسیدم:
برای بهترین دوستانم چه بنویسم...😍

گفت: بگیر بخواب بابا با اون دوستای خول و چلت 😡

شماهارو میگفت 😂😂😝😝
@khandvan

۳ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۸

تو یه آزمون استخدام واسه سازمان سیا

سه نفر به مرحله پایانی رسیدن!!!!

یه ایتالیائی- یه ژاپنی و یه ایرانی !!!

آخرین امتحان این بود که به هر کدوم یه تفنگ دادن و گفتن : باید این اسلحه رو بردارید و برین تو این اتاق و همسرتون رو بکشید!!!مرد ایتالیائی به گریه افتاد و گفت من اینکارو نمیتونم بکنم !!!

مرد ژاپنی رفت تو اتاق و با گریه برگشت و گفت من نمیتونم اینکارو بکنم!!!مرد ایرانی رفت تو اتاق بعد از چند دقیقه سر صدا و جیغ و داد از اتاق اومد بیرون !!!

گفتن چیکار کردی ؟؟؟ گفت تو اسلحه گلوله قلابی گذاشته بودن با صندلی زدم کشتمش😐😂😅😂
@khandvan

۳ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۸

اتوبوس حامل زنان تصادف میکنه وتمام زنان کشته میشن

همه شوهران خوشحال بودن به جز یک نفر که همش خودشو به زمین میزد وگریه میکرد

بهش گفتن توحتما زنت روخیلی دوست میداشتی؟😳

طرف میگه نه ، آخه زن من از اتوبوس جا مونده بود😭😭😭😭😭😂😂😂😂😂😂
@khandvan

۳ ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۸

‏يكي نيست به اين مداحا بگه انقدر به ما عقبيا گير نده سينه بزنيم
ما عقبيا واسه شام اومديم😂😂
@khandvanlive stats