رباتی رایگان برای تبدیل لینک به فایل جهت بهره بردن از آموزش کارکردن با ربات و در کانال Downer به صورت رایگان میتوانید عضو شوید
live stats