الانضمام إلى قناة اساسین کرید

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۱۵
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۱۱
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۱۰
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۱۰
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۱۰

تریلر assassins creed origins 👇👇👇👇

۱ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۹

گیم پلی assassins creed oddesy

۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۶
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۵
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۵
۰ ۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۵

درحال حاضر

۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۷

طرح خیالی قلعه مصیاف قلعه الطائر بن لا احد

۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۷
۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۶
۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۶

میکسی از چند آهنگ حماسی
موقتی

۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۶
۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۵
۰ ۲۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۸live stats