الانضمام إلى Service صدف شو

بازی صدف شو ازآفریقاگرفته تا اروپا تجربه کنیتو این بازی باید از اینها خوب سر در بیاری واحد پول کشورها پایتخت کشورها قاره ها پرچم ها آثار تاریخیو کلی سوال که اطلاعات جغرافیایی و جهان شناسیت رو به چالش میکشه ازت سوال پرسیده میشه تیم پشتیبانی صدف sadafey
live stats