بازی صدف شو ازآفریقاگرفته تا اروپا تجربه کنیتو این بازی باید از اینها خوب سر در بیاری واحد پول کشورها پایتخت کشورها قاره ها پرچم ها آثار تاریخیو کلی سوال که اطلاعات جغرافیایی و جهان شناسیت رو به چالش میکشه ازت سوال پرسیده میشه تیم پشتیبانی صدف sadafey
live stats