الانضمام إلى قناة MAD

icon download Black Hat Python.pdf


کتاب آموزش پایتون برای هکر های کلاه سیاه
🦋 • @MAD_tm

۱ ۲ ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۰
icon download Vim Tutorial.pdf


داکیومنت ادیتور Vim
🦋 • @MAD_tm

۰ ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۶:۴۷
icon download functional-programming-python.pdf


کتاب برنامه نویسی تابعی در پایتون
🦋 • @MAD_tm

۲ ۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۶
icon download 384953634.zip


داکیومنت رسمی پایتون 3.7
🦋 • @MAD_tm

۱ ۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۶
icon download DrawExpress_Diagram_v1.9.5_Apktops.ir.apk


اپلیکیشن ساخت فلوچارت
🦋 • @MAD_tm

۲ ۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۸
۲ ۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۲
icon download تی ماکس ابزار دست حرفهایهای کامند لاین.mp4


آموزش تی‌ماکس توسط جادی
🦋 • @MAD_tm

۱ ۱۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۸
icon download SDL-wiki.zip


داکیومنت اصلی کتابخانه قدرتمند SDL
🦋 • @MAD_tm

۱ ۱۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۷
icon download tarahiye-zabanhaye-barnamesasi.pdf


کتاب آموزش طراحی زبان برنامه نویسی
🦋 • @MAD_tmlive stats