الانضمام إلى قناة درهمبرهم

جواب دوست دارم
مرسی نیست....
بیا اینجا تا برات بگم
@shah_shatrang

۷ ۱ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۸


Your browser does not support the audio tag.

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥
گر چاره تویی،
بیچاره منم جانا...*❤

۶ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

#بیوگــرفی•|🌱|•

این بوی زلف کیست ...
که جان می‌دهد به من؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۷ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

#پروفایل👱🏻♀
#دختــــــرونہ👒

♥🍃 ‏دقیقأ همونجا که شاملو میگه
من با آیدا آن انسانی را که
هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم
پیدا کردم یادِ تو افتادم ...!
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۴ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵


Your browser does not support the audio tag.

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥
♥🍃 دل
ز تن بردی و
در جانی هنوز...
#امیر_خسرو_دهلوی

۴ ۱ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

•|❤|• #کلیپ_عاشقاݩہ
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥
#عربی😘😍

۳ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۳ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

•|❤|• #کلیپ_عاشقاݩہ_غمگین🍂
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۳ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵


Your browser does not support the audio tag.

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥
#دلبرکــم💏

نبضِ گردنت رو لبم 💋
شیرین‌ترین حسِ دُنیاست :)🍰🍭🍬
‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۴ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

#تصویر_پس_زمینه💋
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۵ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

ᵃˡˡ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ
ʰᵉ ᶤѕ ᵍʳᵃѕᵖᶤᶰᵍ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ
ᵗʰᶤѕ ᶤѕ ᵗʰᵉ ѕᵒᵘᶰᵈ ᵒᶠ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ѕᶤᶰᵍᶤᶰᵍ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۳ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵


Your browser does not support the audio tag.

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥
#بیوگــرفی•|🌱|•

خوشا عشقی که عنوانش تو باشی🧚‍♂💃👻💞
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵

آشفته شده موی تو آنقدر که کارش

از دست من و آینه و شانه گذشته...

#کاوه‌احمدزاده
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۲ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

اندر احوالاتِ عشقِ ما همین یک جمله بس:

من تو را بسیار می‌خواهم،

تو من را...

بگذریم...

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۲ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

مــن که خود زاده‌ی سرمای شبِ "دی ماهم"

بی تو با سردیِ بی‌رحمِ "زمستان" چه کنم؟!
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۳ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

مـــرا به هیچ بِدادی و مـــن هنوز بر آنم

که از وجودِ تو مویی به عالمی نفروشم

#سعدی

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۳ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

شاید کسی شبیـــه تو پیدا شود ولی...

دیگر کسی شبیه من عاشق نمی‌شود...

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۴ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

تمـــام ثانیه‌ها شاهــــدانِ این درد‌ند...

که من بدونِ تو می‌میرم و نمی‌میرم...

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۳ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

مثل آن شیشه که در همهمه‌ی باد شکست...

ناگهــــــان باز دلم یاد تو افتــــاد شکست...
✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥

۱ ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۷

هـــــزار قصه نوشتیم بر صحیفه‌ی دل...

هنوز عشقِ تو عنوانِ سرمقاله‌ی ماست...

✦•━━━━━━❥✿❥━━━━━━•✦
♥‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌●❥JOiN💎•[ @darhambarhami ]• ♥live stats