یه کانال برای ما موبایل گیمرا لینک دانلود بازی ها تصویرزمینه از بازی ها و مطالب جالب دیگه


لینک های دانلود بازی hustle castle :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.hc.rpg.kingdom.simulator
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/hustle-castle-fantasy-kingdom/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/hustle-castle-medieval-life/id1154402178?mt=8
.
#hustlecastle
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۵۰ ۸

لینک های دانلود بازی hustle castle :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.hc.rpg.kingdom.simulator
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/hustle-castle-fantasy-kingdom/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/hustle-castle-medieval-life/id1154402178?mt=8
.
#hustlecastle
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۸

لینک های دانلود بازی war wings:
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.warwings2
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/war-wings-android/
.
App store:
https://itunes.apple.com/nz/app/war-wings/id1050092160?mt=8
.
#warwings
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۷

لینک های دانلود بازی tacticool :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panzerdog.tacticool
.
Androidgozar:
https://androidgozar.com/158268/tacticool.html
.
App store:
https://itunes.apple.com/ua/app/tacticool/id1240200305
.
#tacticool
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۷

دانلود laser overload :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapanywhere.laseroverload
.
Farsroid:
https://www.apktops.ir/android-laser-overload.html/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/laser-overload/id1445523670?mt=8
.
#laseroverload
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۷

لینک های دانلود بازی tank stars :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playgendary.tanks
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/tank-stars-android-games/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/tank-stars/id1347123739?mt=8
.
#tankstars
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۷

لینک های دانلود بازی need for speed no limits
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.game.nfs14_row
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/need-for-speed-no-limits/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/need-for-speed-no-limits/id883393043?mt=8
.
#needforspeednolimits
#game

@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۸

لینک های دانلود بازی mobile legends :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.legends
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/mobile-legends-android/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/mobile-legends-bang-bang/id1160056295?mt=8
.
#mobilelegends
#game
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۷

لینک های دانلود بازی homescapes :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playrix.homescapes
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/homescapes-android-games/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/homescapes/id1195621598?mt=8
.
#homescapes
#game

@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۶

لینک های دانلود بازی world war heroes :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamedevltd.wwh
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/world-war-heroes/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/world-war-heroes-ww2-fps/id1281535229?mt=8
.
#worldwarheroes
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۶

لینک های دانلود creative destruction:
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.titan.cd.gb
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/creative-destruction-android/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/creative-destruction/id1400658719?mt=8
.
#creativedestruction
#game
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۶

دانلود بازی major mayhem 2:
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rocketjump.majormayhem2
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/major-mayhem-2/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/major-mayhem-2-action-shooter/id1075567730?mt=8
.
#majormayhem2
#game

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۶

لینک های دانلود drive and park :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parking.game
.
Apktops:
https://www.apktops.ir/android-drive-and-park.html/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/drive-and-park/id1443190579?mt=8
.
#driveandpark
#game

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۴

لینک های دانلود بازی into the dead 2 :
.
Play store:
Not found
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/into-the-dead-2/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/into-the-dead-2/id1151220243?mt=8
.
#intothedead2
#game
.
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۶

لینک های دانلود بازی highway heat :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitesizedgames.trackdraw
.
Androidina:
https://androidina.net/107708/highway-heat/#
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/highway-heat/id1435330325?mt=8
.
#highwayheat
#game

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۶

لینک های دانلود بازی rules of survival :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.chiji
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/rules-of-survival-android/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/rules-of-survival/id1307961750?mt=8
.
#rulesofsurvival
#game
@MOBAIL_GAMERS

0 ۱۱ مرداد ۹۸ | ۰۹:۴۷ ۵

لینک های دانلود بازی ایرانی جدل بر روی سرعت :
نسخه دوم تمام پولی بوده و لینک غیر قانونی میباشد.
.
Play store version 1 free:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GunAy.DealForSpeed
.
Melliandroid version 2 free:
http://www.melliandroid.com/deal-for-speed.html
.
App store:
Notfound
.
#dealforspeed
#game

@MOBAIL_GAMERS

0 ۲۸ تیر ۹۸ | ۰۶:۴۳ ۸

لینک های دانلود بازی gangstar neworleans :
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftOLHM
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/gangstar-new-orleans-android-games/
.
Appstore:
https://itunes.apple.com/bt/app/gangstar-new-orleans/id968390718?mt=8
.
#gangstarneworleans
#game


@MOBAIL_GAMERS

0 ۲۸ تیر ۹۸ | ۰۶:۴۳ ۴

لینک های دانلود بازی vector 2:
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nekki.vector2
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/vector-2-android-games/
.
App store:
https://itunes.apple.com/us/app/vector-2/id1082965369?mt=8
.
#vector2
#game

@MOBAIL_GAMERS

0 ۲۸ تیر ۹۸ | ۰۶:۴۳ ۴

لینک های دانلود بازی rise of civilizations:
.
Play store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lilithgame.roc.gp
.
Farsroid:
https://www.farsroid.com/rise-of-civilizations-android/
.
App store:
https://itunes.apple.com/sg/app/rise-of-civilizations/id1354260888?mt=8
.
#riseofcivilization
#game

@MOBAIL_GAMERS