مدیریت Telegram به طور نامحدود ارسال مطلب به کانال یا گروه عمومی پاک کردن مطلب از کانال ارسال مطلب به آینده مدیریت بله به طور نامحدود ارسال مطلب به کانال یا گروه عمومی پاک کردن مطلب از کانال مدیریت گپ به طور نامحدود فرستادن پیام با دکمه شیشه ای از نسخه های اندروید آی فون دسکتاپ و