انگلیسی را آسان یاد بگیرید و در سه سوت بهترین شوید ارتباط با مدیر و تبادل m_h_i جهت انتقاد و پیشنهاد gapimfarhangenglisi1 لینک اولین پست کانال برای عزیزانی که دوست دارن مطالب رو از اول مطالعه کنند


I don’t want to earn my living; I want to live.
-Oscar Wilde
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم
❆❆❆
Live for yourself.
برای خودت زندگی کن
❆❆❆
What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.
آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد
❆❆❆
Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن
❆❆❆
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
-Anais Nin
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.
❆❆❆
Life is a one time offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن
❆❆❆
Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards
-Kierkegaard
ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.
❆❆❆
#parnia

@farhangenglisi.
لایک یادتون نره❣

22 ۸ بهمن ۹۹ | ۱۰:۰۹ ۱۳۲

تست امروز جواب رو کامنت کنین 🧡

8 ۸ بهمن ۹۹ | ۰۹:۳۲ ۱۲۲

We had been travelling _______ about four hours when the train came to an abrupt halt

during

until

since

for
#parnia
#سوال
@farhangenglisi

10 ۸ بهمن ۹۹ | ۰۹:۳۲ ۱۳۲

جواب: گزینه ی 3 درست است. از سال ها انجام دادن آن کار تجربه ی مفیدی کسب کرده ام.
و اینم جواب سوال دیروز
💜🌸
ممنون از همه ی اونایی که جواب دادن ❤
#parnia

10 ۸ بهمن ۹۹ | ۰۹:۲۹ ۱۳۰

دیروز اکثرا جواب سوال رو درست دادند
چطور شدههه ایاا؟😂

9 ۸ بهمن ۹۹ | ۰۹:۲۷ ۱۲۹

Hello to all, I wish you a happy day🌸💜

7 ۸ بهمن ۹۹ | ۰۹:۲۵ ۱۳۰

سوال امروز جواب رو کامنت کنین💜🌸💜

8 ۷ بهمن ۹۹ | ۱۲:۱۲ ۱۷۷

6)I …. A useful experience from doing that job for years .

1)grew             2)guessed                      3)gained         4)guided
#parnia
#سوال
@farhangenglisi

14 ۷ بهمن ۹۹ | ۱۲:۱۱ ۱۷۶

and _ answer

The police are ________ an investigation into the robbery

working out

searching out

making out

carrying out

بازرسی یا investigation فعل carry out را می طلبد.

💜🌸
گزینه carring outدرست بود

11 ۷ بهمن ۹۹ | ۰۹:۴۳ ۲۰۳

Thanks to those who answered yesterday's question

8 ۷ بهمن ۹۹ | ۰۹:۴۱ ۱۷۵

Hello everybody-how are you?
I hope you enjoy from your day💜🌸

9 ۷ بهمن ۹۹ | ۰۹:۳۸ ۱۷۶

گزینه درست رو کامنت کنین لطفا همکاری کنین
لایک یادتون نره🙃💕

14 ۶ بهمن ۹۹ | ۱۲:۱۶ ۱۸۲

The police are ________ an investigation into the robbery

working out

searching out

making out

carrying out
#parnia
#سوال
@farhangenglisi

13 ۶ بهمن ۹۹ | ۱۲:۱۵ ۱۷۷

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی


Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.
#parnia
@farhangenglisi

9 ۶ بهمن ۹۹ | ۱۲:۰۹ ۲۰۶

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

#parnia
@farhangenglisi

7 ۶ بهمن ۹۹ | ۱۲:۰۸ ۱۶۱

جواب سوال روز بالا 👆
هست گزینه( ۴)
جواب: گزینه ی 4 درست است. آن پسرها که از شیوه ی برخورد خودشان با برادر کوچکشان خجالت می کشیدند ، تصمیم گرفتند از آن زمان به بعد ، با او تا جایی که می توانستند مهربان باشند.
#parnia
@farhangenglisi

8 ۵ بهمن ۹۹ | ۰۹:۱۵ ۲۳۸

سلام صبح تون بخیر 😊💙

7 ۵ بهمن ۹۹ | ۰۹:۱۳ ۲۲۶

جواب رو کامنت کنین💞

8 ۴ بهمن ۹۹ | ۰۲:۵۷ ۲۵۶

2)…… the way they had behaved towards their younger brother ,the boys Decided to be as kind to him as they could from that time on.

1)interested in


2)confused by

3)Surprised by

4)Ashamed of
#parnia
#سوال روز
@farhangenglisi

8 ۴ بهمن ۹۹ | ۰۲:۵۵ ۲۷۸

از این به بعد هر روزی یک سوال می پرسم ( نکات انحرافی و کلمات سخت و گرامر و ..‌ ) جواب بدید
لطفا همکاری کنین😊💙