کانال اطلاع رسانی آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی httpsGapimmums_pg


0 ۲۰ مرداد ۹۸ | ۰۱:۴۷ ۴۲

پیام خیلی مهم #ارشد #دکتری
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری

دانشجویانی که درخواست سنوات خود را ارائه داده‌اند و درخواست آنها مورد موافقت قرار گرفته است با توجه به تعطیلی دانشکده، هر چه سریع‌تر ظرف امروز و فردا برای تحویل گرفتن موافقت‌نامه تایپ شده و اخذ امضاهای لازم به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

0 ۱ مرداد ۹۸ | ۱۲:۱۴ ۵۳ icon download خروج از کشور - ناجا.pdf 0 ۲۵ تیر ۹۸ | ۱۲:۵۸ ۶۱ icon download خروج از کشور.pdf 0 ۲۵ تیر ۹۸ | ۱۲:۵۱ ۶۱ icon download شرایط+ثبت+نام+ترم+تابستان+98+د.-+1555.pdf 0 ۲۵ تیر ۹۸ | ۱۲:۲۴ ۶۱ 0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۱۲:۱۶ ۶۴ 0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۱۱:۵۹ ۶۱ 0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۱۱:۵۷ ۵۸

آدرس پزشک معتمد دانشگاه

0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۰۹:۴۳ ۵۶

آدرس پزشک معتمد دانشگاه

0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۰۹:۴۳ ۵۷ 0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۰۸:۴۳ ۵۷ 0 ۱۶ تیر ۹۸ | ۰۸:۵۷ ۵۸ 0 ۱۵ تیر ۹۸ | ۰۸:۳۲ ۶۰ 0 ۱۲ تیر ۹۸ | ۱۲:۲۳ ۶۱ 2 ۹ تیر ۹۸ | ۰۹:۳۳ ۶۳ icon download فرم+تقاضاي+اسکان+تابستاني+جديد.pdf 0 ۲ تیر ۹۸ | ۰۸:۳۷ ۶۴ icon download اطلاعیه.pdf 0 ۲ تیر ۹۸ | ۰۸:۳۷ ۶۳ 1 ۲ تیر ۹۸ | ۰۸:۳۴ ۶۳ 2 ۱ تیر ۹۸ | ۰۸:۱۸ ۶۰

#اطلاعیه_مهم