بِسمِـ رَبِـ دِلبَرِ لآشیمـ????⃟⃟⃟⃟???? . . بُودیـ لآو یو رَفتیـ فآکـ یو????????‍????⃟⃟⃟⃟⃟⃟???? . . لِفـ خَز بِزَنـ بیـ صِدآ????⃟⃟⃟⃟⃟⃟???? . . #اِصکیـ.بِریـ.کُصـ.بِیبِتـ????⃟⃟⃟⃟⃟⃟???? @Prof_Grange


من یچیزی ام بین خوبو بد...

۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶:۵۰

چتوریییین

۲ ۱ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶:۴۹

سلاممم

۱ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶:۴۹

❤

۲ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۶

چ خبرا

۲ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۶

چتورین

۳ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۳

سلام

۲ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۳
۲ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۶

🥺🥺🥺

۱ ۱ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۷
۰ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۴

دوس دارم بکنم معلم دینیو پنج شنبه اول صب🤤

۲ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۶

#چاالش
اگ ی روز بلن شین ببینین کسی ک دوسش دارین بلاکتون کرده چیکار میکنین؟؟

۲ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۰
۰ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۷

هعی

۰ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۳

دیدم دلبرم با دلبرش تو مطهری بود...

۰ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۳

یکی زنگ زد گف بیا مطهری زود

۰ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۳

کیا انلاینن🥺

۰ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۳

ایندمو فق با ت میخام🙃🥺

۳ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۲

🙃

۲ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۱

🥺❤live stats