و هنوز بچه سن هایی هستن که میگن آینه 😂😂😂
#⁶⁶⁶꯭ᴹᴿ⍣ᴀᴍɪ

۴ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۶

توعه بیناموسی ک رفتی ایدی منو پخش کردی خالطور ناموس منم شمارتو دارم از صبح ببین چن نفر بهت میزنگن زنده مردتو بگان کیرم تو زنده مردت ناموس کسده من مجازی کیرمم حساب نمیکنم بلند شی بیایی سر قرار بهترته ناموسکسده

اینم شمارت بفهمی با کی طرفی
09936914020
اقا حسین بیناموس
#ᴀᴍɪʀشونم

۷ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۱:۰۳

ست پی
@joker_tanha

۱ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۲:۵۶

میگن صالام

۰ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۲:۲۶

تیمارستانی به نام ایران (:

۳ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۳:۲۷

شده داستان پیرزنو خونه خالی

۱ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۳:۲۴

هخ

۱ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۴:۱۹

گزارش بزنین فیلتر شه
کس ناموست نزنی
از تخم پدرت نیسی
ایدیش:
@aghaX
گزارش بزنید .

۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۱:۵۹

یکی ام نداریم اینجوری بپوشه بیاد دلبری کنه

۱ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۹

هعی زندگی کردنو یادم میره حتی یادم میره ک یادمیره 🙂💔
#ᴀᴍɪʀشونم

۰ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۷

خدا نبود شد پس میشه اگ تو ام نباشی 🙂💔
#ᴀᴍɪʀشونم

۰ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۷

ب گوز پسرم که کسی نیست کنارم ارومم کنه
#ᴀᴍɪʀشونم

۱ ۱ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۵

تو قهرمان زندگیم شدی (_:
کاش بود شاید دردام کم تر میشد
#ᴀᴍɪʀشونم

۷ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۴

حمایت از چاپ مجدد کتب مرحوم استاد فرج‌نژاد یهودشناس و فعال در بحث سینمای دینی...

با یک کلیک و حمایت از پویش، به #جهاد_تبیین و #روشنگری کمک کنید

۰ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۲۸
کلیک کنید

حصلم

۱ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۹

فیلم بیناموسی ک برام شاخ شد کیرم تو اول و اخر هرچی افغانیه بیناموسا شاخ شین مادرتونو میگام از دم جمع کنین برین کشور خودتون مادر کسده های ننه قهبه
#ᴀᴍɪʀشونم

۱ ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۴:۵۶

دوروز نبودم چخبرتونه
#ᴀᴍɪʀشونم

۰ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۹

صالام 🙂💔
خوبین 😊💔

۴ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۷:۲۹

بچه سن از اول تا اخر کلش همش چهارتا کلمه رو میده بعد میگ شاخ شدن واسم گاییدمشون ناموس کونی تو پر از گاییدنایی ک تو خوابم نگاییدی بخواب پولتو بدم مث مادرت
#ᴀᴍɪʀشونم

۰ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۱

اقا خانواده میخوان برن سفر مقصدو گفتن تو بگو
نظر بدین بینم
#ᴀᴍɪʀشونمlive stats