بازی بله و خیر معکوس اگه فکر میکنید چون سوالای این بازی آسونه میتونید قهرمان بشید سخت در اشتباهید چرا چون اگه جواب درست رو انتخاب کنید باختید پس باید علاوه بر اطلاعات خوب سریع و باهوش هم باشید که حتما در مورد شما همینطوره