این ربات هر چی برایش بگی هر کاری داشتی انجام میده هر کانال یه ربات یه گرو داشته باشی توش هست لایک داره چی رباتی وی بیا توش یک بار امتخانش کن مامش رابتی همه کاره هست راستی تبدال هم داره لینگی ربات zcffffff7gmailcombot
live stats