یک ربات پیشرفته 1 قابلیت بستن نظرسنجی تا دیگر کسی رای ندهد 2 قابلیت عمومی یا خصوصی کردن رای گیری برای نمایش یا عدم نمایش در فهرست 20 نظرسنجی بات 3بدون نیاز به ورود به بات برای شرکت کنندگان 4بدون نیاز به عضویت در بات نظرسنجی برای رای دهندگان votesubzir پشتیبانی skhanzadeh_ir
live stats