وقتی که تاج پادشاهی را بر سر سگی بگذاری سخت است که دوباره قلاده به گردن او ببندی پس مواظب باش به هرکس به اندازه جنبه اش محبت کن matn98 مدیر mamad1229
live stats