تابع قوانین جمهوری اسلامی یه شاخه باخدا_ جمله هایی که مدیر از خودش میگه رو قبلش یه علامت   Gamer  میزاریم و پست های مدیر Im shakh داره نکته شریک خوب نیست اگه خوب بود خدا یکی داشت Modir  GAMER_ABOLFAZL
live stats