652

طنز کده رسمی

کانالی پر از طنز و سرگرمی و شادی برای شما جک متنی و تصویری و که مایه شادی شماست Admin_tanzkadeh جهت ارتباط با

کانالی پر از طنز و سرگرمی و شادی برای شما***** جک متنی و تصویری و ..... که مایه شادی شماست.... @Admin_tanzkadeh ↑↑↑↑جهت ارتباط با ادمین کانال↑↑↑↑


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download