614

فرانسوی آسانکامل

آیا تا به حال خواسته اید فرانسوی یاد بگیرید و زبانی دیگر بیاموزید ما در این کانال این زبان را به صورت تخصصی آموزش

آیا تا به حال خواسته اید فرانسوی یاد بگیرید و زبانی دیگر بیاموزید ما در این کانال این زبان را به صورت تخصصی آموزش می دهیم و شما می توانید از مطالب این کانال به صورت دو روز در هفته یعنی پنجشنبه ها و جمعه ها بهره ببرید. ادمین @mbsh1397 کانال اطلاع رسانی @information_channel


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download