610

اشتراک در گپ

با استفاده از این سرویس شما میتوانید مطالب را از اینترنت به داخل گپ اشتراک بگذارید صاحبان کانال و وبلاگ نیز می توانند از

با استفاده از این سرویس شما میتوانید مطالب را از اینترنت به داخل گپ اشتراک بگذارید صاحبان کانال و وبلاگ نیز می توانند از سایت گپ بانک دکمه اشتراک در گپ را برای خود بسازند و در سایت خود قرار دهند تا بازدیدکنندگان آنان بتوانند مطالبشان را درگپ منتشر کنند. https://gapim.subz.ir/fa/sharetogap.html پشتیب ...


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download