606

اعتراف میکنم

کانال اعتراف بهترین و ناب ترین ایده در گپ میتونید اعتراف های دیگران را بخوانید و حتی خودتون در ربات

کانال اعتراف بهترین و ناب ترین ایده در گپ 😃 میتونید اعتراف های دیگران را بخوانید 😂 و حتی خودتون در ربات ما اعتراف کنید تا در کانال بزاریم @dokhi_khojmlbot 👈👈👈


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download