کانال اطلاع رسانی آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی httpsGapimmums_pg


0 ۲۸ اردیبهشت ۹۸ | ۰۷:۵۶ ۲۶ 0 ۲۲ اردیبهشت ۹۸ | ۱۱:۴۳ ۴۲ 0 ۲۱ اردیبهشت ۹۸ | ۰۹:۵۳ ۴۴ 1 ۲۱ اردیبهشت ۹۸ | ۰۹:۵۳ ۴۲

پیام #خیلی_مهم ‼

قابل توجه #ارشد

قابل توجه دانشجویان ارشد ترم 2 مدیریت

کارگاه مورخ 18 اردیبهشت(spss) ، کارگاه مورخ 3 خرداد( اندنوت) و کارگاه 8 خرداد (پروپوزال نویسی ) کنسل شد. جهت شرکت در این کارگاه ها لطفا دانشجویان در کارگاهایی که کمیته تحقیقات دانشکده و یا کتابخانه مرکزی در این زمینه برگزار می کنند اقدام نمایند.

اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

0 ۱۸ اردیبهشت ۹۸ | ۰۶:۱۱ ۵۰ 0 ۱۱ اردیبهشت ۹۸ | ۱۲:۱۶ ۵۹ 0 ۷ اردیبهشت ۹۸ | ۰۲:۲۳ ۶۱

پیام #خیلی_مهم ‼

قابل توجه #دکتری #ارشد

قابل توجه دانشجویان دکتری پرستاری ورودی 97 و 96 و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورودی 97
کارگاه مدیریت استرس و کنترل خشم با تدریس سرکار خانم دکتر فیضی در روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت ساعت 8 الی 14 در محل کلاس 12 برگزار خواهد شد. شرکت دانشجویان دکتری پرستاری ورودی 97 و 96 و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورودی 97 در این کارگاه الزامی می‌باشد.

اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

0 ۷ اردیبهشت ۹۸ | ۰۲:۱۶ ۵۹

کلاس مشخص شده کنسل میباشد

0 ۳ اردیبهشت ۹۸ | ۰۲:۳۳ ۶۷

کلاس مشخص شده کنسل میباشد

1 ۳ اردیبهشت ۹۸ | ۰۲:۳۲ ۶۵

پیام #خیلی_مهم ‼

قابل توجه #دکتری

کارگاه نگارش متون علمی با تدریس جناب آقای دکتر رامین صادقی روز پنج‌شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 8 صبح در محل تالار جرجانی برگزار خواهد شد. شرکت دانشجویان دکتری ترم 2 در این کارگاه الزامی می‌باشد.


اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

0 ۳ اردیبهشت ۹۸ | ۰۲:۰۴ ۶۵ 0 ۲ اردیبهشت ۹۸ | ۰۲:۱۳ ۶۰ 0 ۲ اردیبهشت ۹۸ | ۱۱:۵۸ ۶۰

سامانه پیگیری یرونده فارغ تحصیلی

0 ۲ اردیبهشت ۹۸ | ۱۱:۵۷ ۵۶ 1 ۲ اردیبهشت ۹۸ | ۱۱:۳۴ ۶۰

آیین نامه غیبت کلاسی و حذف اضطراری

0 ۲ اردیبهشت ۹۸ | ۱۱:۳۴ ۵۹

پیام #خیلی_مهم ‼

قابل توجه #ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کودکان
در اسرع وقت برای دریافت لاگ بوک به مرکز مهارت‌های بالینی سرکار خانم آتش پنجه مراجعه نمایید.

اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

0 ۳۱ فروردین ۹۸ | ۱۰:۲۷ ۶۲

پیام #خیلی_مهم ‼

قابل توجه #دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری پرستاری ورودی 97
اولین جلسه کارگاه کارگاه فن آوری اطلاعات در پرستاری با تدریس جناب آقای دکتر وکیلی به روز دوشنبه 9 اردیبهشت ساعت 14 تا 18 تغییر یافت. جلسه دوم در تاریخ 10 اردیبهشت ساعت 15 تشکیل خواهد شد. محل برگزاری کارگاه اتاق رایانه دانشکده پرستاری و مامایی می‌باشد.

اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

0 ۲۷ فروردین ۹۸ | ۱۱:۳۶ ۶۵

کلاس مشخص شده این هفته کنسل میباشد

1 ۲۶ فروردین ۹۸ | ۰۱:۰۳ ۶۵