اطلاع رسانی کلاس های دانشکده پرستاری و مامایی httpsGapimmumsclass کانال اطلاع رسانی اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی httpsGapimnmsmums کانال اطلاع رسانی آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی httpsGapimmums_pg


#اطلاعیه مهم

2 ۳۰ تیر ۹۸ | ۰۸:۲۶ ۱۸۸ icon download خروج از کشور - ناجا.pdf 0 ۲۵ تیر ۹۸ | ۱۲:۵۸ ۱۹۷ icon download خروج از کشور.pdf 0 ۲۵ تیر ۹۸ | ۱۲:۵۱ ۱۹۳ icon download شرایط+ثبت+نام+ترم+تابستان+98+د.-+1555.pdf 0 ۲۵ تیر ۹۸ | ۱۲:۲۴ ۱۹۳ 3 ۱۸ تیر ۹۸ | ۱۲:۰۸ ۲۰۷ 2 ۱۸ تیر ۹۸ | ۰۸:۰۵ ۱۹۹ icon download 27402-1.docx 0 ۱۸ تیر ۹۸ | ۰۸:۰۴ ۱۸۴ icon download 27402-1.pdf 0 ۱۸ تیر ۹۸ | ۰۸:۰۴ ۱۸۲ 1 ۱۷ تیر ۹۸ | ۱۱:۵۹ ۱۸۹

آدرس پزشک معتمد دانشگاه

0 ۱۷ تیر ۹۸ | ۰۹:۴۳ ۱۸۵

آدرس پزشک معتمد دانشگاه

2 ۱۷ تیر ۹۸ | ۰۹:۴۳ ۱۸۴ 3 ۱۶ تیر ۹۸ | ۰۸:۵۷ ۱۹۱ 3 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۲۱۹ 1 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۲۰۱ 1 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۱۷۰ 1 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۱۶۰ 2 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۱۵۳ 4 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۱۵۷ 2 ۵ تیر ۹۸ | ۰۱:۲۱ ۱۷۱