569

سردار حاج سعیدقاسمی

کلیه برنامه ها کلیپ و صوت سخنرانی ها سردارحاج سعیدقاسمی از این کانال اطلاع رسانی خواهد شد این کانال زیر نظر مستقیم

❖﷽❖ کلیه برنامه ها، کلیپ و صوت سخنرانی ها سردارحاج سعیدقاسمی از این کانال اطلاع رسانی خواهد شد. این کانال زیر نظر مستقیم سردار حاج سعیدقاسمی فعالیت می کند. صفحه رسمی اینستاگرام📱 http://instagram.com/hajsaeed.ghasemi


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download