562

کانال خبری محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور

کانال اطلاع رسانی پروفسور محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ایتا httpseitaacommmzahedi بله httpsbleimZahedi_ir سروش httpsappirmmzahedi

🇮🇷کانال اطلاع رسانی پروفسور محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی 🔹ایتا https://eitaa.com/mmzahedi 🔸بله https://ble.im/Zahedi_ir 🔹سروش http://sapp.ir/mmzahedi 🔶️ گپ: https://gap.im/mmzahedi


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download