تبادل لیستی آلفا برای ثبت کانال و یا خود به گروه زیر بیایید alpha_tab1 فرصت ارسال نام و آیدی کانال و یا گروه تا ساعت 1800 هرروز است و کانال ها و گروه های شرکت کننده در تبادل موظفند هرروز ساعت21 لیست تبادل را در کانال یا گروه خود بگذارند


⭕قوانین شرکت در تبادل لیستی⭕

✳1)کانال و یا گروه نباید غیر اخلاقی، ضداسلام و سیاسی باشد❌

✳2)برای شرکت در تبادل لیستی و ارسال آیدی و نام کانال یا گروهتان تنها تا ساعت18:00 فرصت دارید، پس از آن لینک ثبت نمی شود❌

✳3)کانال ها و گروه های شرکت کننده موظفند راس ساعت 21:00 هرروز لیست مربوط به خود را در کانال یا گروهشان قرار دهند و باید تا ساعت 9 صبح روز بعد پست آخر و تا 15 پست آزاد باشد.
در غیر این صورت برای همیشه از تبادل محروم خواهند شد❌


جهت ثبت لینک
https://gap.im/alpha_tab1