524

آشپز خونه من

کانال دومخیاطی khayati77 بهترین کانال آشپزی در گپ غذاهای سنتی فرنگی فست فود نوشیدنی سرد وگرم قهوه ترشی وشورلواشک شیرینیکیکژله هزاران نکات پخت و

کانال دوم:خیاطی @khayati77 بهترین کانال آشپزی در گپ😍 غذاهای سنتی🍲 فرنگی🍜 فست فود🍔 نوشیدنی سرد وگرم🍹 قهوه☕ ترشی وشور،لواشک شیرینی،کیک،ژله🍧 هزاران نکات پخت و دیزاین @ashpazkhoune ⚅برای تبلیغات به آیدی زیر مراجعه کنید⚅ ادمین تبلیغات @baran10557


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download