511

تکست فان

br textfunbr ملت رو میخندونیمbr بدون توهین به دین قومیت و مذهبbr br جهت همکاری با ما مطالب کانال را برای دوستانتان فروارد

@textfun ملت رو میخندونیم بدون توهین به دین/ قومیت و مذهب🇮🇷 جهت همکاری با ما ، مطالب کانال را برای دوستانتان فروارد کنید 🙏 ad: @dokhi_khojmlbot


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download