486

اتحادیه بلاک

کسی مزاحمت ایجاد کردهbr برخلاف قانون گروه عمل کردهbr برخلاف قانون کانال عمل کردهbr br شناسه کاربری طرف را برایمان ارسال فرمایید br

کسی مزاحمت ایجاد کرده؟ برخلاف قانون گروه عمل کرده؟ برخلاف قانون کانال عمل کرده؟ عضو کانال زیر شو @black_union بعد اسکرین شات بگیرد و برای ادمین ارسال کن (به همراه شناسهٔ کاربری طرف) پشتیبانی @support_6_bot


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download