بهترین کانال خیاطی خیاطی بصورت فیلم ازمبتدی تاپیشرفتهکودککتپالتوعروس پرده دوزیگریتچروک پارچهگلدوزی khayati77 کانال دوم آشپزی ashpazkhoune


27 ۲۵ دی ۹۷ | ۰۷:۲۶ ۴۲۹

سلام برای همین فیلمها درکانالهای دیگه کاربراشون هزینه میدن وکلی هم تبلیغات وتبادل انجام میدن بعد اینجاکه رایگانه وازتبلیغات وتبادل هم خبری نیست ،بجای تبلیغ کانال لفت هم میدن 😢😢😢

کانال تعطیل تازمانی که بجای لفت دادن کاربرا به کانال دعوتشن

32 ۲۵ دی ۹۷ | ۰۷:۲۰ ۳۸۸ 9 ۲۴ دی ۹۷ | ۰۸:۱۷ ۴۰۱

#بافت_ساق_دست

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

25 ۲۴ دی ۹۷ | ۰۸:۱۶ ۳۵۲

#مانتو_مدل_لاله

(خانم بزرگی)

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

25 ۲۴ دی ۹۷ | ۰۸:۱۶ ۳۴۵ 5 ۲۴ دی ۹۷ | ۰۸:۱۶ ۳۱۹ 5 ۲۲ دی ۹۷ | ۰۸:۰۴ ۳۳۲

#مانتو_یقه_آبشار_پائیزی

(خانم بزرگی)

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

27 ۲۲ دی ۹۷ | ۰۸:۰۴ ۳۲۰

#گلدوزی
#طاووس_2


کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

17 ۲۲ دی ۹۷ | ۰۸:۰۳ ۳۰۹

#گلدوزی
#طاووس_1

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

15 ۲۲ دی ۹۷ | ۰۸:۰۲ ۳۰۷ 6 ۲۲ دی ۹۷ | ۰۸:۰۲ ۲۸۸ 8 ۱۹ دی ۹۷ | ۰۸:۱۳ ۳۱۸

#ساعت_دیواری_شیک_بصورت_گلدوزی
👌
کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

17 ۱۹ دی ۹۷ | ۰۸:۱۲ ۲۹۵

#یقه_آرشال_جدا_و_سرخود_2

(خانم جوادی)

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

20 ۱۹ دی ۹۷ | ۰۸:۱۲ ۲۷۲

#یقه_آرشال_جدا_و_سرخود_1

(خانم جوادی)

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

15 ۱۹ دی ۹۷ | ۰۸:۱۲ ۲۶۳

#گل_آرایی_روی_لباس

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

15 ۱۹ دی ۹۷ | ۰۸:۱۰ ۲۸۱ 4 ۱۹ دی ۹۷ | ۰۸:۱۰ ۲۶۹ 6 ۱۷ دی ۹۷ | ۰۸:۱۹ ۳۰۰

#گل_تنبل


کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤

20 ۱۷ دی ۹۷ | ۰۸:۱۹ ۲۶۸

#مقنعه_چادر_نمازی
(خانم برج خانی)

کپی بدون ذکرمنبع ممنوع⛔
لطفا فورواردکنید💐

join🔜🆔 @khayati77

👇لایک فراموش نشه❤