409

کامپیوتر وفناوری

بسم الله الرحمن الرحیم این سرویس در راستای آموزش کامپیوتر وفناوری اطلاعات وتکنولوژی های نوین راه اندازی شدجهت اشتراک گذاری مطلب یا موضوع مت

بسم الله الرحمن الرحیم. این سرویس در راستای آموزش کامپیوتر وفناوری اطلاعات وتکنولوژی های نوین راه اندازی شد.جهت اشتراک گذاری مطلب یا موضوع متناسب وانتقاد یاپیشنهادات با آیدی @learncomputer1 در ارتباط باشید. هزینه:رایگان


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download