387

مستند فارسی

در این سرویس ما انواع فیلمهای مستند علمی را در مواضیع مختلف با دوبله ویا زیر نویس ویا زبان اصلی تقدیمتان میکنیمbr سعی خواهم

در این سرویس ما انواع فیلمهای مستند علمی را در مواضیع مختلف با دوبله ویا زیر نویس ویا زبان اصلی تقدیمتان میکنیم. سعی خواهم داشت کاملترین مجموعه علمی را تقدیم شما گرامیان کنم. هرروز ساعت ۲۰ الی ۲۱ یک مستند جذاب منتشر خواهیم کرد در حال حاضر این سرویس رایگان می باشد ارتباط مستقیم با مدیر رسانه مستن ...


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download