357

کانال گیزمیز

نیازی به معرفی نداریم br سرگرمی تفریح و کلی مطالب مفید در کانال گیزمیز

﷽ ارسال سوژه👈 yon.ir/Gizmiz ارسال سوژه👈 @gizmiz_admin اینستاگرام👈 instagram.com/_u/gizmiztel سایت👈 gizmiz.com ➖➖➖ لینک کانال گیزمیز در گپ : yon.ir/Gizmiz


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download