کانال رسمی فیلم و رسانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباط با مدیر گروه ict1


⭕️ فیلم کامل شانزدهمین نشست نقد و اندیشه
https://www.aparat.com/v/QG5yx
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#وزارت_ارتباطات
#نقد_و_اندیشه

0 ۳۰ اردیبهشت ۹۸ | ۰۹:۰۳ ۷

⭕️ فیلم کامل چهاردهمین نشست نقد و اندیشه
https://www.aparat.com/v/ns8X7
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#وزارت_ارتباطات
#نقد_و_اندیشه

1 ۲۸ اردیبهشت ۹۸ | ۰۱:۵۲ ۲۴

⭕️خیز کرمان در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

https://www.aparat.com/v/crGTC......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#خیز_کرمان
#وزارت_ارتباطات

0 ۱۷ اردیبهشت ۹۸ | ۰۸:۵۸ ۴۸

⭕️ فیلم کامل سیزدهمین نشست نقد و اندیشه
https://www.aparat.com/v/0TkYu
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#وزارت_ارتباطات
#نقد_و_اندیشه

0 ۱۴ اردیبهشت ۹۸ | ۱۱:۰۰ ۵۱

⭕️ رهاورد سفر وزیر ارتباطات به ژنو و وین
https://www.aparat.com/v/htM3x
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#اجلاس_جهانی_جامعه_اطلاعاتی
#وزارت_ارتباطات
#ژنو
#وین

2 ۲۵ فروردین ۹۸ | ۰۴:۴۴ ۷۱

⭕️ گفت و گوی وزیر ارتباطات با خانم دی پیپو مدیر کل دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد
https://www.aparat.com/v/s3itU
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#اجلاس_جهانی_جامعه_اطلاعاتی
#وزارت_ارتباطات

1 ۲۴ فروردین ۹۸ | ۰۸:۱۸ ۷۱

⭕️ چرا اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی اهمیت دارد؟
https://www.aparat.com/v/VavbR

......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#اجلاس_جهانی_جامعه_اطلاعاتی
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۲ فروردین ۹۸ | ۰۶:۲۶ ۶۶

⭕️دولت الکترونیک
https://www.aparat.com/v/siTWq
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر

#دولت_الکترونیک
#وزارت_ارتباطات

0 ۱ فروردین ۹۸ | ۱۰:۵۲ ۶۷

⭕️ تحولات تکنولوژی

https://www.aparat.com/v/V0ZLo
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر

#تحولات_تکنولوژی
#وزارت_ارتباطات

1 ۱ فروردین ۹۸ | ۱۰:۴۷ ۴۸

⭕️ توسعه ارتباطات در روستاها

https://www.aparat.com/v/sFHny
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر

#توسعه_ارتباطات_در_روستاها
#وزارت_ارتباطات

0 ۱ فروردین ۹۸ | ۱۰:۴۰ ۴۳

⭕️ اشتغال زایی
https://www.aparat.com/v/ocGfJ

......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر

#اشتغال_زایی
#وزارت_ارتباطات

0 ۱ فروردین ۹۸ | ۱۰:۰۵ ۴۲

⭕️ اسیب های فضای مجازی
https://www.aparat.com/v/8OE2b

......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر

#اسیب_های_فضای_مجازی
#وزارت_ارتباطات

0 ۱ فروردین ۹۸ | ۰۹:۵۸ ۴۲

⭕️ بر مدار ارتباط_ دانش و پژوهش(ICT-2)

https://www.aparat.com/v/tyPT5
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#دانش_و_پژوهش
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۰۲:۱۸ ۴۶

⭕️ بر مدار ارتباط_ دانش و پژوهش(ICT-1)
https://www.aparat.com/v/FA8zM

......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#دانش_و_پژوهش
#وزارت_ارتباطات

1 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۰۲:۱۴ ۳۸

⭕️ بر مدار ارتباط_ اینترنت کودکان
https://www.aparat.com/v/8dWAX

......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#اینترنت_کودکان
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۰۲:۰۸ ۱۸

⭕️ بر مدار ارتباط_ فیبر نوری
https://www.aparat.com/v/JN6Kv
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#فیبر_نوری
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۱۲:۵۶ ۱۶

⭕️ بر مدار ارتباط_ تلفن همراه (۲)
https://www.aparat.com/v/O0FBo
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#تلفن_همراه
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۱۲:۵۴ ۱۷

⭕️ بر مدار ارتباط_ تلفن همراه (۱)
https://www.aparat.com/v/2VChB
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#تلفن_همراه
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۱۲:۵۱ ۱۶

⭕️ بر مدار ارتباط_ تلفن ثابت (۲)
https://www.aparat.com/v/3FfHw
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#تلفن_ثابت
#وزارت_ارتباطات

0 ۲۵ اسفند ۹۷ | ۱۲:۴۷ ۱۵

⭕️ بر مدار ارتباط_ تلفن ثابت (۱)
https://www.aparat.com/v/gQJLG
......///-------///......
🇮🇷 @ICTMedia 🇮🇷 فراتر از خبر
#بر_مدار_ارتباط
#تلفن_ثابت
#وزارت_ارتباطات