157

میتونی پولدار بشی

پول یعنی قدرت اما بغلشم علم خوبه بیا تو کانال تا راهه حلشو بگم برات

پول یعنی قدرت اما بغلشم علم خوبه بیا تو کانال تا راهه حلشو بگم برات


#

#GapMessenger

https://gap.im

Download