بهترین تیم کانالداری و رباتداری در پیامرسان بزرگ گپ


💠کانال های ما⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇📢
✳طنز کده رسمی
https://gap.im/tanz_kadeh_rasmi
✳ساخت بنر و عکس
https://gap.im/ba_ak
✳اطلاع رسانی تیم آلفا
https://gap.im/information_channel
✳درس هایی از قرآن
https://gap.im/quran_lessons
✳تبلیغات تیم آلفا
https://gap.im/tabliqat_gostardeh
✳انگلیسی آسان
https://gap.im/easy_English
✳علمی
https://gap.im/elmi1397
✳نجوم
https://gap.im/astronomy2020
✳استیکر
https://gap.im/alpha_sticker
✳لینکدونی با جایزه
https://gap.im/alpha_link
💠ربات های ما⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇🌟
❇بازی اطلاعات عمومی
https://gap.im/elmigamebot
❇بازی اشکال مشابه
https://gap.im/ashkal_bot
❇بازاریابی و کانالداری تخصصی
https://gap.im/bazar_channel_bot
❇بازی جنگ
https://gap.im/war_bot
❇ربات آموزش انگلیسی
https://gap.im/easyEnglish_bot