یادبگیرتا یه روز به شهرهای ترک نشین مثل اردبیل زنجان تبریز ارومیه و رفتی گیر نکنی فعالیت کانال یکشنبه و پنجشنبه کانال رو به دوستاتون معرفی کنید کپی کردن مطالب کانال ممنوع مدیر کانال 09022090 تاریخ تاسیس980805
live stats