این کانال برای انتشار پی در پی نگارش های سیستم ابری پای ابر می باشد در این کانال آموزش های مرتبط با پای ابر منتشر می شود و شما می توانید با ما manijamali2003 در ارتباط باشید
live stats