استیکر های ساخته شده توسط تیم ما در این کانال قرار می گیرد سفارش استیکر در کانال sticker_cost سایت ما Gapalphasubzir صفحه استیکر های ما httpGapalphasubzirpagesticker


👇👇 💠لیست بهترین کانال های گپ 💠👇👇
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌مشاور خصوصی رایگان به نوجوانان و والدین
🔗 @NOJAVANY_IR
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌ازدواج آسان
🔗 @asanezdevag
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال هشتمی نمونه🏆توی امتحانات 20 بگیر👌
🔗 @NEMOONEH_8
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال نهمی نمونه🏆توی امتحانات 20 بگیر👌
🔗 @NEMOONEH_9
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌 کانال هفتمی نمونه🏆توی امتحانات 20 بگیر👌
🔗 @NEMOONEH_7
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌 تئوری لند👌😉😧😱📛🔞
🔗 @THEORYLAND_ORIGINAL
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌😎 قاطی پاتی 😎
🔗 @gatipati12
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال استیکر آلفا🔖
🔗 @ALPHA_STICKER
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌•|ݐاتوق فدایـ😎ـان وݪایـٺ|•
🔗 @SANGARHAYAA
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌لینکدونی آلفا📎تبلیغ رایگان
🔗 @ALPHA_LINK
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌زیباترین عکس نوشته های مذهبی
🔗 @taipho
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌💎 آرامش حس حضور خداست
🔗 @takhooda
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌وکب کودینگ📚آموزش متفاوت زبان انگلیسی🇬🇧
🔗 @VOCAB_CODING
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال درس هایی از قرآن📖
🔗 @QURAN_LESSONS
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌طنز کده رسمی😂🤣😂
🔗 @TANZ_KADEH_RASMI
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
‌ #ویژه_امشب‌👇
💎🛰نــــــجـــــوم🚀🔭 و 🛸فضایی ها👽🌏
⭐️ https://gap.im/join/OTIwNjAyNTQ3MzQxODEwNDYyOTU1MDU5NDA2NDc5NTgxNDA0MjQ4ODQzMTIxOTcwMTA1NDc5NzUwNDA2MTc4ODg4Mzk2MDYwOTY0MjD
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
👆👆 💠لیست بهترین کانال های گپ 💠👆👆
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
👆👆مطالب بالاتر👆👆
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
#تبادل_لیستی_آلفا @alpha_tab #ماسک_بزنیم😷
@alpha_tab @alpha_tab 👈 جهت شرکت در لیست @alpha_tab @alpha_tab @alpha_tab

۰ ۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۹

👇👇 💠لیست بهترین کانال های گپ 💠👇👇
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌مشاور خصوصی رایگان به نوجوانان و والدین
🔗 @NOJAVANY_IR
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌ازدواج آسان
🔗 @asanezdevag
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال هشتمی نمونه🏆توی امتحانات 20 بگیر👌
🔗 @NEMOONEH_8
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال نهمی نمونه🏆توی امتحانات 20 بگیر👌
🔗 @NEMOONEH_9
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌 کانال هفتمی نمونه🏆توی امتحانات 20 بگیر👌
🔗 @NEMOONEH_7
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌 تئوری لند👌😉😧😱📛🔞
🔗 @THEORYLAND_ORIGINAL
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌😎 قاطی پاتی 😎
🔗 @gatipati12
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال استیکر آلفا🔖
🔗 @ALPHA_STICKER
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌لینکدونی آلفا📎تبلیغ رایگان
🔗 @ALPHA_LINK
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌وکب کودینگ📚آموزش متفاوت زبان انگلیسی🇬🇧
🔗 @VOCAB_CODING
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌⭐️هواداران استقلال⭐️
🔗 @ss4ever
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌دنیای آدمای خاص
🔗 @NiloText
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال اصلی ماکان بند
🔗 @macanband99
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌❥⇜ برآی چه ڪسی مـیـگـویــی ؟! ⇝❥
🔗 @res_official
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌کانال درس هایی از قرآن📖
🔗 @QURAN_LESSONS
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
📌طنز کده رسمی😂🤣😂
🔗 @TANZ_KADEH_RASMI
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
‌ #ویژه_امشب‌👇
💎🛰نــــــجـــــوم🚀🔭 و 🛸فضایی ها👽🌏
⭐️ https://gap.im/join/OTIwNjAyNTQ3MzQxODEwNDYyOTU1MDU5NDA2NDc5NTgxNDA0MjQ4ODQzMTIxOTcwMTA1NDc5NzUwNDA2MTc4ODg4Mzk2MDYwOTY0MjD
⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏⅏
👆👆 💠لیست بهترین کانال های گپ 💠👆👆
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
👆👆مطالب بالاتر👆👆
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
#تبادل_لیستی_آلفا @alpha_tab #ماسک_بزنیم😷
@alpha_tab @alpha_tab 👈 جهت شرکت در لیست @alpha_tab @alpha_tab @alpha_tab

۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۱

✅ #عمومی ✅ #ویژه ✅ #رایگان ✅


بسته استیکر اسکناس های جمهوری اسلامی ایران⬇
https://world.gap.im/sticker_detail/iran_money

۲ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۵

✅ #سفارشی ✅ #اختصاصی ✅ #رایگان ✅


بسته استیکر اختصاصی مدیریت کانال، کانال 🌎نجوم🔭

https://world.gap.im/page/sticker_detail/astronomy

۴ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۶

✅ #مناسبتی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


یکی از بهترین بسته های استیکر تولد⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/sticker4

۳ ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۱:۴۲

✅ #عمومی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


یکی از بهترین پک های استیکر شبکه های اجتماعی⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/socialchannels

۲ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴:۳۰

✅ #عمومی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


بسته استیکر جذاب و عالی پرچم ایران⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/iran_flag

۲ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۰

✅ #مذهبی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


کاملترین بسته استیکر ختم صلوات⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/khatmsalavat

۱ ۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۵:۴۰

✅ #مذهبی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


یکی از بهترین بسته های استیکر محرم⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/moharam

۲ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۲:۳۸

✅ #عمومی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


یکی از بهترین پک های استیکر حمل و نقل⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/transport

۱ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۲:۳۷

✅ #گفتگو ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


استیکر گفتگو (شماره 1)⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/chat1

۱ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱

✅ #مذهبی ✅✅ #ویژه ✅✅ #رایگان ✅


استیکر اهل بیت علیهم السلام ویژه شهادت⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/shahadat_ahlbeit

۲ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰

✅ #پولی ✅✅ #تخفیف_خورده ✅✅ #ارزان ✅

استیکر مدیریت فروشگاه⬇
https://world.gap.im/page/sticker_detail/sticker3

۲ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷

✅✅سفارش ساخت استیکر مخصوص کانال، گروه و یا فروشگاه شما پذیرفته می شود.✅✅

جهت سفارش روی لینک زیر بزنید↙
https://gap.im/sticker_cost

۳ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۶:۳۳

✅ #پولی ✅✅ #تخفیف_خورده ✅✅ #ارزان ✅


کاملترین استیکر مدیریت کانال↙
https://world.gap.im/page/sticker_detail/alpha_sticker2

۳ ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۶:۳۳

✅ #پولی ✅✅ #تخفیف_خورده ✅✅ #ارزان ✅


https://world.gap.im/page/sticker_detail/alpha_sticker1

۳ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۲:۳۹

✅اینم اولین بسته استیکر ساخته شده توسط تیم ما:


⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

۶ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۲:۳۹

باسلام
از این پس در این کانال استیکر های ساخته شده توسط تیم ما قرار می گیرد.

۲ ۸ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۴:۲۹

(بسم الله الرحمن الرحیم)live stats