تابع قوانین کشور ایران برترین کانال امنیتی در ایران همراه با اساتید برجسته هدف ما از بین بردن فقر دانش مردم در فضای مجازی هست این کانال در قبال سوء استفاده ازمطالب وآموزش ها هیچگونه مسئولیتی ندارد
live stats