این ربات می تواند یک پیام تصویری صوتی فیلم و که دارای متن یا زیر نویس هست و دارای پیوندلینک های بسیار را از شما دریافت کند و به آدرسی کوتاه تبدیل می کند
live stats