به صورت ناشناس با یکی صحبت کن درد دل کنید و تمرین حرف زدن کنید همچنین میتونید به ربات پیام بدید که یادتون بیاره کاراتون رو همه اش رایگان
live stats