با این ربات به راحتی متن پیام خود را کج کنید ارتباط با مدیر youngeprogrammer نمونه متن کج شده bots_channel
live stats