برنامه اجرایی گروه ختم قرآن ختم قران از شنبه تا چهارشنبه به صورت جزءخوانی دعای سلامتی آقا امام زمانعجسه شنبه ها ختم ذکر استغفار چهارشنبه ها دعای فرج آقا امام زمانعج پنجشنبه ها ختم صلوات جمعه ها قوانین پست و تبلیغ و پی وی خانمها ممنوعریمو
live stats